Inneflyg

Under vinterhalvåret brukar vi varannan vecka boka en idrottshall där man kan flyga med lämpliga maskiner. Kostnad är 40:- / deltagare.

Nedan är de datum som är bokade för hösten 2019 och  våren 2020:

Datum Tid Plats Ansvarig
Douglas Johansson

2/2                               13_16            Olympen

16/2                            13-16             Olympen

1/3                               13-16             Olympen

15/3                            13-16             Olympen

22/3                            16-19             Tipshallen                Säsongsavslutning

(29/3                            13-16             Olympen)                Avbokad

Olympen – Lokal på Universitetet. Bra hall stor som Teleborgshallen men utan läktare. Vi går in som vanligt i entrén och vidare mot höger till trappan som går ner en våning, tag vänster där så kommer man in i flygsalen på gaveln istället för mitt på.

Jocke tränar knivegg på sitt eget lilla vis.

Lokaler vi har tidigare Bokat i:

Öjabyhallen – Oftast bokad när Olympen är upptagen.

Teleborgshallen – Stor hall med läktare på båda långsidorna vilket ger ännu mer luftrum.