Inneflyg

Under vinterhalvåret brukar vi varannan vecka boka en idrottshall där man kan flyga med lämpliga maskiner. Kostnad är 40:- / deltagare.

Nedan är de datum som är bokade för hösten 2020 och  våren 2021:

Datum Tid Plats Ansvarig
Douglas Johansson

25/10                        11-14              Olympen

8/11                            11-14              Olympen

22/11                          11-14              Olympen

6/12                          13-16               Tipshallen

(6/12                            11-14              Olympen)     avbokas

20/12                          11-14              Olympen

3/1                                11-14              Olympen

17/1                              11-14              Olympen

14/2                              11-14              Olympen

28/2                            11-14              Olympen

14/3                             11-14              Olympen

28/3                            11-14              Olympen

11/4                              11-14              Olympen

25/4                            11-14              Olympen

Olympen – Lokal på Universitetet. Bra hall stor som Teleborgshallen men utan läktare. Vi går in som vanligt i entrén och vidare mot höger till trappan som går ner en våning, tag vänster där så kommer man in i flygsalen på gaveln istället för mitt på.

Jocke tränar knivegg på sitt eget lilla vis.

Lokaler vi har tidigare Bokat i:

Öjabyhallen – Oftast bokad när Olympen är upptagen.

Teleborgshallen – Stor hall med läktare på båda långsidorna vilket ger ännu mer luftrum.