Privat flygning

Info om vad som gäller på fältet och andra ställen i Växjö.

Tänk på att klubben tar avstånd från flygning utanför gällande flygregler, lagar och förordningar.

När man flyger inom klubbens verksamhet på fältet Smålanda så gäller att man får max flyga 400 m upp i luften och du måste ha ett operatörs-id. Vid flygning vid Dammen-Vislanda är flyghöjden 120m och operatörs-id. Om man privat inom Växjö-området flyger på egen hand MÅSTE man tänka på att Växjö centrum ligger inom flygplatsens kontrollzon och där gäller väldigt hårda regler.

För att inte ge felaktig eller ouppdaterad info på hemsidan väljer vi att inte publicera någon mer info om detta utan låter det vara upp till varje enskild flygare att ta reda på. Rekommenderat är att ringa tornet i Växjö och prata med dem innan man flyger.