Covid19

Växjö 2022-01-12
Styrelsen har beslutat att ställa in evenemanget Tipshalen i år pga COVID19 och dess ökning i sammhället.

Växjö 2021-12-08
Växjö-RC styrelse har gått igenom de regler som finns i dagens samhälle och har beslutat enligt nedan:

Privata tillställningar så som Marinstugan och Olympen fortsätter vi så som vi tidigare gjort. Antalet besökare brukar ligga på runt 10-15 st.

Eventet vid tipshallen i Januari skall vi följa de regler och lagar som gäller. Förnärvarande skall alla besökare kunna uppvisa vaccinationsbevis (covidpass) med giltigt legitimation.

Utöver detta ber styrelsen alla att tänka på att följa allmäna riktlinjer.