Styrelsen

Detta är styrelsen för Växjö RC-Klubb.
Du kan maila till styrelsen på: styrelsen@vaxjorc.se

Post Namn
Ordförande Douglas Johansson
Vice Ordförande Johan Bengtsson
Kassör Johan Belin
Sekreterare Jan Åhman
Ledamot Mattias Andersson
Ledamot Anders Odenö
Ledamot Anders Lindqvist
Ledamot Mattias Lydén