Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 

Familjemedlemskap VRC+SMFF    775 Kr
Medlemsavgift VRC+SMFF  (Senior)   745 Kr
Medlemsavgift VRC+SMFF  (Junior <25år)   500 Kr

Medlemsavgift VRC  (Senior)  600 Kr

Medlemsavgift VRC  (Junior <25år)  400 Kr

Medlemsavgift VRC  (bil och båt)  400 Kr

Kostnader för tävlingslicens och startavgifter hittar ni på förbundets hemsida.

Den enskilde gör själv sin ansökan av FAI-licens på Flygsportförbundets hemsida.

Klubben är inte inblandad i detta.

Plusgiro 578768-4

Skriv namn i meddelandet!
Om du är ny medlem Skriv Personnummer samt telefon & mail!