Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2019

Familjemedlemskap VRC+SMFF 2018   820 Kr
Medlemsavgift VRC+SMFF 2018 (Senior)   820 Kr
Medlemsavgift VRC+SMFF 2018 (Junior <25år)   400 Kr
Medlemsavgift VRC 2018   400 Kr
Tävlingslicens Radioklasser SMFF   250 Kr
FAI-licens SMFF   50 Kr

Plusgiro 578768-4

Skriv namn i meddelandet!
Om du är ny medlem Skriv Personnummer samt telefon & mail!