Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 

Vid familjemedlemskap: Kontakta kassören för att registrera övriga familjemedlemmar

(Familjemedlemskap VRC+SMFF    700 Kr)

Medlemsavgift VRC+SMFF  (Senior)   700 Kr

Medlemsavgift VRC+SMFF  (Junior <25år)   500 Kr

Medlemsavgift VRC+SMFF  (Junior <18år)    400 Kr

Medlemsavgift VRC  (Senior)  600 Kr

Medlemsavgift VRC  (Junior <25år)  400 Kr

Medlemsavgift VRC  (bil och båt)  400 Kr

Kostnader för tävlingslicens och startavgifter hittar ni på förbundets hemsida.

Den enskilde gör själv sin ansökan av FAI-licens på Flygsportförbundets hemsida.

Klubben är inte inblandad i detta.

Plusgiro 578768-4

eller Swish   123 094 82 73

Skriv namn i meddelandet!
Om du är ny medlem, skriv personnummer samt telefon & mail!