Is flyg

På vintern plogar vi upp en bana och flyger på is. Riktigt roligt, oftast håller vi till på Bergundasjön.