Historia

<strong>Växjö RC-klubb bildades redan 1970 vilket betyder att vi är en ganska “gammal” klubb med gedigna anor</strong>. Från början fanns det både Flyg, Båt och Bilsektioner. De två sistnämnda har under årens lopp bildat egna fristående klubbar, eftersom deras verksamhet har expanderat och kräver ett mer specialinriktat arbete, med båtsjöar och bilbanor. <br /> I dagens läge är alltså VRC en renodlad modellflygklubb. <a target=”_blank” href=”http://www.vaxjorc.com//Images/Misc/history/Program_007.jpg”><img width=”200″ vspace=”17″ hspace=”17″ height=”137″ border=”0″ align=”left” alt=”Gamla fältet Svanaholm, tidigt 80 tal” src=”http://www.vaxjorc.com//Images/Misc/history/Program_007-t.jpg” /><br /> <br /> </a><strong>VRC grundades av ett 10-tal entusiaster som tyckte att modellflyg var en underbar hobby.</strong> Efter att i några år ha hållt till på det gamla militära övningsfältet Kronobergshed, 2 mil utanför Växjö. Då ansågs det att man ville ha något eget närmare hemorten, ett provisoriskt fält ordnades i Skir precis i Växjös utkant. Detta fält blev snart för litet så klubben flyttade sin verksamhet till Svanaholm som i många år var klubbmedlemmarnas fasta punkt i tillvaron. När gården vi arrenderade fältet av fick ny ägare 1984, blev vi uppsagda från vårt fält och fick än en gång söka ny “flygplats”. <br /> Det nya fältet Näset stod klart 1986 och används idag flitigt av klubbens medlemmar. <br /> Under 70-talet och en bit in på 80-talet arrangerade VRC en stor årlig båttävling, kallad Växjöregattan, som alltid samlade ett stort antal av den svenska modellbåtsåkareliten. En av eldsjälarna bakom denna tillställning var den inte helt okände Åke Juhlin. Pylontävlingar har VRC också ordnat ett antal genom åren, alla klasser har ordnats någon gång, tyvärr låg denna verksamhet nere några år under början av 90-talet, men 1995 var det åter dags för en tävling inom F3D, denna tävling vanns av vår egen framgångsrike Börje Ragnarsson.
<p>Klubbens verksamhet består annars mest av “söndagsflyg” på vårt fält Näset.Under årens lopp har medelåldern på klubb- medlemmarna alltid varit ganska hög, under -94- -95 har dock en rejäl satsning på skolflyg med nybörjare gjorts, vilket resulterat i ett 20 tal nya juniormedlemmar. <br /> Skolflyget bedrivs under våren med dubbelkommando, för att avslutas med examen lagom till semestern. Under vinter- halvåret tillbringar vi många kvällar med att se på allehanda flygfilm. En gång per säsong brukar vi anordna en prylbytarkväll, då medlemmarna får chans att byta bort äldre objekt mot “nya”. <a href=”images/stories/omvrc/Program_023.jpg”><img width=”200″ vspace=”17″ hspace=”17″ height=”133″ border=”0″ align=”right” alt=”Geoffrey Denny startar sin Candy-60″ src=”http://www.vaxjorc.com//Images/Misc/history/Program_023-t.jpg” /></a></p>
<p>Någon byggverksamhet förekommer inte för tillfället, då vi inte har någon fast lokal. Utan vi brukar hyra en kvarterslokal för att titta på filmer, och arrangera andra inomhus aktiviteter. <br /> Dom senaste åren har intresset för helikopterflyg ökat mycket bland klubbmedlemmarna. Och sedan -95 har VRC anordnat ett modellhelikopter meeting sista helgen i September. Detta brukar vara mycket populärt och under -99 års meeting så sattes ett nytt inofficiellt rekord i flest antal helikoptar i luften samtidigt.</p>
<p> </p>