Gästflygare

<h2><span style=”color: #224e62;”>Vill du komma och gästflyga hos oss? Självklart får du det!</span></h2>
<p><strong>Växjö RC-Klubb välkomnar alla modellpiloter att komma och gästflyga hos oss på vårt flygfält. Vi har några punkter som vi ber dig respektera som gästflygare.</strong></p>
<ul>
<li>Vid besök på fältet Smålanda vill vi att man tar kontakt med och oss samt har med sig någon medlem från Växjö RC-Klubb till fältet eftersom Smålanda även är ett fullskalaflygfält med speciella regler.</li>
<li>Vänligen respektera de fältregler som sitter uppsatta vid fältet.</li>
<li>När du flyger på vårt fält krävs det att du har en försäkring via antingen SMFF eller RCFF. Giltigt medlemsbevis skall kunna visas på begäran från någon av klubbens medlemmar.</li>
</ul>
<p><strong>Välkommen att flyga hos oss!</strong></p>