Svar till: Läsvärt om aktuell debatt

Startsida Forum Allmänna diskussioner om RC Allmänt Läsvärt om aktuell debatt Svar till: Läsvärt om aktuell debatt

#1747
Jesper Bergman
Moderator

  Hej!
  Om jag förstått allt rätt så ligger det till så här.
  En del gillar inte SMFF då de sponsrar tävlingssektioner och inte är lika mycket för “söndagsflyg”.
  Klubben är ansluten till SMFF och så länge vi är det SKALL vi följa dessa stadgar. SMFF stadgar lyder under flygsports stadgar där även denna paragraf är med.

  Som jag tolkar situatioen finns följande alternativ:

  * Vi går ur SMFF, vilket gör att vi inte klassas som en idrottsförening längre. Detta skulle ge en betydligt högre hyra av tex Tipshallen än vi har idag. Dessutom har vi inget styrt förbund att luta oss mot. Fördelen är att de som vill söndagsflyga (90% av klubbens medlemmar) kan ha fördelar via RCFF. Tex är kostnaden lägre. För att detta skall fungera behöver vi rösta om detta och sedan begära utträde (vi kallar detta förslag för “BREXIT”).

  * På SMFF årsmöte 24 mars ligger en motion att de skall ta bort sin paragraf. Vi kan antingen stödja detta förslag eller motsäga detta. (Något vi skulle kunna ta ställning till som klubb oavsätt.) Sedan kan man vänta ut detta möte och se vad som händer med alla de andra klubbar som idag redan bryter mot reglerna. Vi kräver dock fortsättningsvis att de som flyger på fältet är medlemmar i SMFF (förslag “Wait and see”).

  * Vi är tysta om detta och låter det vara. Idag är det endast 1 aktiv flygare i klubben som inte är medlem i SMFF. Vi kan låta detta vara för i år och ta ett nytt tag när vi ser hur SMFF agerar på beslutet. Kommer de bli strängare eller kan man bara låta det vara. Nackdelen är att vi accepterar orättvisa där vissa betalar högre avgift och andra kan bryta mot regler och betala lägre summa (förslag “skattefiffel”).

  Att vi tar bort paragrafen ur våra stadgar ser jag inte som en lösning så länge med är anslutna till förbundet. Själv är jag mer för förslaget “Skattefiffel” tills vi vet mer. Lite som Douglas sa, varför tjabba om saken. Dock bör vi i klubben ha en gemensam åsikt ang motionen som skickades in. Som den är nu anser jag inte att den kan godkännas. Hade den istället varit skriven att SMFF skall jobba för att den tas bort på högre instans är det en annan sak.

  Om jag missat något får ni gärna komplettera det hela. Men tänk då på vilka regler som finns. Jag ser iaf inga andra lösningar just nu.

  Mvh
  Jesper