Gräsklipparlista 2018

Gräsklipparlista Smålanda – 2018

Ni ansvarar för att gräset blir klippt 2 gånger per vecka. Kan ni inte den veckan så byt med någon annan i listan. Tel nr finns i medlemsregistret. Bensindunken får inte lämnas tom när ni lämnar över till nästa. Ta kvitto och lämna till kassören.

Ring, sms:a eller maila till nästa man på listan när ni har haft er vecka. Under semesterveckorna 28-31 får den som vill flyga klippa.

v 18 Anders Lindqvist
v 19 Johan Bengtsson
v 20 Ulf Johansson
v 21 Niclas Haraldsson
v 22 Daniel Bengtsson
v 23 Magnus Aronsson
v 24 Jiri Trilety
v 25 Jan-Yngve Johansson
v 26 Anders Nyberg
 v 27  Tomas Andersson
 v 28  Den som vill flyga klipper.
 v 29  Den som vill flyga klipper.
 v 30  Den som vill flyga klipper.
 v 31  Den som vill flyga klipper.
 v 32  Anders Fransson
 v 33  Börje Ragnarsson
 v 34  Douglas Johansson
 v 35  Jan Åhman
 v 36  Krister Wernersson
 v 37  Urban Nyblom
 v 38  Morgan Dahlin
 v 39  Mattias Andersson
 v 40  Rolf Åhsberg
 v 41  –

Är ni osäkra på hur klipparen fungerar så fråga någon som kan den. Vi vill inte ha mera bekymmer med krångel eftersom det kostar tid för dom som ska laga den.

Glöm inte att rengöra klipparen efter klippning.
Meddela fältchefen Anders Lindqvist vid problem.